Respublikinis mokytojų andragogų forumas „Suaugusiųjų mokymas(is): nuo kokybės iki efektyvumo“

Kelmės SMC spalio 30 d. įvyko andragogų forumas „Suaugusiųjų mokymas(is): nuo kokybės iki efektyvumo“, kurio idėją pateikė ir įgyvendino SMC direktorė D. Razminienė. Forume dalyvavo nemažai andragogų iš Naujosios Akmenės, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Šilutės, Vilniaus rajonų ir miestų suaugusiųjų formaliojo ugdymo įstaigų. Forumo dalyvius sveikino Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas S. Jokubauskas, vyriausioji specialistė I. Janušienė. Renginį pradėjusi direktorė D. Razminienė pristatė Kelmės kraštą, prisiminimui įteikė suvenyrų, reprezentuojančių Kelmę.

Forumo tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi, kaip tobulinti šiuolaikinę pamoką siekiant suaugusiojo mokinio asmeninės pažangos.

Docentės dr. G. Žibėnienės vaizdo pranešime „XXI a. realijos ir iššūkiai švietimui Lietuvoje ir Europoje“ akcentuota tai, kas buvo aktualu prieš 20 metų, kokį vaiką turėtų išugdyti šiandieninis mokytojas. Pranešėja kreipėsi į mokytojus, kad šie padėtų vaikams džiaugtis atradimais.

Kelmės SMC direktorė D. Razminienė pranešime „Mokymo(si) motyvacija. Mokytojo vaidmuo“ kėlė klausimus, kaip sudominti mokinį, ar svarbi mokymosi motyvacija, kas daro didžiausią įtaką besimokančiam suaugusiajam. Atlikus ekspromtu interviu paaiškėjo, kad suaugusiųjų motyvacija silpnėja, labai svarbi veikla mokytojo, kuris turi būti pagalbininkas, rodantis kelią, kryptį.

Tauragės SMC komanda pranešime „Suaugusiųjų mokymas(is) iš patirties ir per patirtį“ pademonstravo mokomųjų dalykų integraciją. Pamokoje „Bendruomenės žemėlapis“ buvo keliami klausimai, kas žmogų skatina įsipareigoti bendruomenei.

Akmenės SMC komanda pranešime „Nuotolinio mokymo(si) svarba mokymosi visą gyvenimą kontekste“ įrodė, kad nuotolinis mokymas(is) pritraukia daugiausia mokinių. Komandos nariai mokytojai pasidžiaugė, kad tenkina visus suaugusiųjų mokymo poreikius.

Kelmės SMC socialinė pedagogė metodininkė L. Kareivienė pranešimu „Kam reikalingas parašiutas“ suintrigavo susirinkusiuosius. Buvo keliamas klausimas, kas svarbiausia: protas, intelektas, emocinis intelektas. Pateikusi įvairiausių pavyzdžių, pranešėja įrodė, kad, norint kur nors nukeliauti, reikia žinoti kryptį. Palinkėjo visiems, norintiems „skristi“, nepamiršti parašiuto.

Grupinio darbo mentorės D. Razminienė ir L. Kareivienė pakvietė darbą pratęsti „Diskusijų kavinėse“.

Stendinį pranešimą „Sėkminga pamoka – efektyvus mokymas(is)“ parengė Lina Gedgaudienė, Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

„Diskusijų kavinėse“ ne tik buvo pristatyti pranešimai, bet vyko ir karštos diskusijos apie sėkmingą pamoką suaugusiesiems, andragogo vaidmenį ir jam iškylančius iššūkius, suaugusiojo motyvaciją mokytis.

Kasdieninis suaugusio žmogaus gyvenimas kupinas konfliktų, iššūkių, jie gali būti kliūtis motyvuoti žmogų mokytis ilgai, kol bus pasiekti ženklūs rezultatai. Suaugusįjį galima motyvuoti tik jam įrodžius, kad jo mokymosi rezultatai bus naudingi kasdieniniame gyvenime, padės pažinti save mokymosi dalyko kontekste.

 

Po intensyvaus darbo „kavinėse“ andragogai save išbandė protmūšyje „Dalykų integracija“. Forumas, kurio idėja „Suprask, pažink, atskleisk, papasakok“, baigėsi refleksija, apibendrinimu ir naujų darbų numatymu.