Respublikinis švietimo įstaigų vaikų ir mokinių piešinių konkursas-paroda ,,Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“

Tavo gimtinė – Tėvynės dalis/ Lyg didžio sodo /Žalia obelis … Anzelmas Matutis

         Tokie poeto Anzelmo Matučio eilėraščio žodžiai, atsakantys į klausimą: kas yra gimtinė? Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas vaikų ir mokinių piešinių konkursas – paroda  „Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“ kvietė respublikos švietimo įstaigų ugdytinius ir mokinius dalyvauti konkurse parodoje. Jos tikslas – aktyvinti ir viešinti vaikų ir mokinių meninę veiklą, ugdant jų vaizduotę, pastabumą, domėjimąsi savo gimtinės, krašto istorija ir dabartimi, skatinti atpažinti paminklus bei  kūrybiškai eksperimentuoti.  Konkursas buvo organizuotas nuo sausio 13-osios iki kovo 11-osios dienų, kurių metu netilo kalbos apie Tėvynę. Į gimnaziją net mokinių atostogų metu ,,plaukė“ laiškai su mokinių darbais iš įvairių Lietuvos vietų.

         Džiaugiamės, kad mūsų idėją palaikė: Kauno A. Stulginskio mokyklos – DC, Kauno sanatorinio lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“, lopšelio-darželio ,,Žara“, ,,Žvangutis“ bei Kauno Jono Laužiko mokyklos,  Klaipėdos lopšelių-darželių ,,Vyturėlis“, ,,Radastėlė, ,,Čiauškutė“, Klaipėdos Vitės ir Tauralaukio progimnazijos,  Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos bei ,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio, Kelmės rajono Kražių  Žygimanto Liauksmino gimnazijos, Liolių pagrindinės mokyklos, Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos bei Tytuvėnų ir Užvenčio lopšelių-darželių,  Mažeikių lopšelių-darželių ,,Buratinas“, ,,Linelis“, VšĮ ,,Smalsieji pabiručiai“ iš Šiaulių, Šiaulių lopšeliai-darželiai ,,Coliukė“, ,,Dainelė“,  ir ,,Eglutė“ bei   Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Buratinas“, Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijos, Raseinių miesto lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ ir  Ariogalos lopšelio-darželio, Telšių miesto lopšelio-darželio ,,Eglutė“ ir Telšių rajono Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos,  Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės progimnazijos skyriaus bei Šilutės lopšelių-darželių ,,Gintarėlis“ ir ,,Žibutė“,  Vilniaus m. lopšelių-darželių ,,Mamos delne“ , ,,Šilelis“, ,,Kodėlčiukas“ bei  Vilniaus rajono Rudaminos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“, Mickūnų lopšelio-darželio, Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ir Kaišiadorių rajono Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“, Jonavos r. Kulvos A. Kulviečio mokyklos bei Jonavos vaikų lopšelio-darželio ,,Dobilas“, Justino Vareikio progimnazijos, Šilalės rajono Pajūralio pagrindinės mokyklos, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos  ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“, Tauragės vaikų lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio ,,Vaikystė“  – švietimo įstaigų  pedagogai ir vaikai bei jaunimas. Viso – 50 įstaigų ir 118 pedagogų. Konkurse parodoje paskatinti dalyvauti  307 ugdytiniai.

         Organizatoriams pateikta 312 piešinių.  Jauniausiems konkursoparodos ,,Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“ dalyviams  – 2 metukai, vyriausiam – 16 metų. Gausiausia dalyvių grupė – Ioji, ikimokyklinukai, priešmokyklinukai. Sulaukta net 217 darbų. Šioje grupėje kūrybiškiausiai atspindinčiu  temą,  išrinktas  Augusto P. piešinys ,,Mano namų kieme“, atsiųstas iš Kretingos r. Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus. IIoje dalyvių grupėje, kurių amžius 710 metų, gauti 58 darbai. Kūrybiškiausiu pripažintas piešinys ,,Tėvynės grožis“ , autorius Augustinas K. (Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla).  IIIoji – 1114 m. mokinių grupė konkursuiparodai pateikė 20 piešinių.  Spalvingiausiu pripažintas piešinys ,,Dėlionė iš prigimties“. Parodai jį pateikė Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos mokinė Rimantė Š. Vyriausioji dalyvių grupė IVoji (1518 metų) mokiniai – pateikta  17 darbų. Originaliausiu ir kūrybiškiausiu pripažintas piešinys ,,Gimtinės raštuose esu“. Darbo autorė Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos mokinė Monika N.

       Sudėlioję mintis, kas yra gimtinė, tėvynė, supratome – tai namai, šeima, taika, gražios akimirkos, bendrystė, laisvė, paukščiai, žydinčios gėlės, šviečianti saulė, spalvota vaivorykštė, Baltijos jūra, senosios pilys, menančios praeitį, mūsų gamta ir aplink mus kasdien esantys laimingi, pozityvūs  žmonės …

         Bėgantys metai – blyksnis tautos istorijoje, tačiau mums ir ateities kartoms – tai tikros laisvės gurkšnis, jėgos šaltinis, vilties žiburys. Prisiminkime,  kad Gimtinę ir Tėvynę auginame kasdien ir kiekvienas!

         Branginkime tai ir saugokime.

         Konkursoparodos ,,Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“  iniciatorės ir organizatorės  socialinė pedagogė metodininkė Dalia O. ir dailės mokytoja Simona T. dėkoja visiems dalyviams: mokiniams už jų mintis ir kūrybišką pateikimą,  juos parengusiems pedagogams už mokinių kūrybiškumo ir aktyvaus dalyvavimo skatinimą bei mokinių tėvams už vaikuose įskiepytą meilę ir pagarbą Gimtinei ir Tėvynei.                                                   

         Leidykloje bus išleisti atvirukų komplektai su mokinių piešiniais. Atvirukų komplektą sudarys  4 atvirukai iš kiekvienos amžiaus grupės (16 piešinių).   Mokiniams, dalyvavusiems konkurse, ir mokytojams, už mokinių kūrybiškumo skatinimą, išsiųstos padėkos. Laureatams  bus įteikti  Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus  padėkos raštai ir atvirukų ,,Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“ komplektai.

Socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė Dailės mokytoja Simona Tekorienė