Socialinių pedagogų metodinė diena Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje

dig

Birželio 19 dieną Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje vyko rajono socialinių pedagogų metodinė diena, kurios tikslas – ugdyti socialinių pedagogų dalykines ir bendrakultūrines kompetencijas, gilinant žinias per tiesioginį bendravimą ir veiklą.

Metodinės dienos organizatorės: Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Dalia Orlakienė, Kelmės r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Stonienė ir Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro metodininkė Edita Dzvankauskienė.

Renginio pradžią nuspalvino mokinių sukurta ir pristatyta šokio kompozicija „Dangus žemėje“, kurios pagrindinė mintis – žmogus šalia žmogaus, jų ryšys, jausmai. Vėliau būrelio pirmininkė, gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė pravedė ekskursiją po mokyklą, kurios metu dalyvės susipažino su jos istorija ir dabartimi. Visas koleges sužavėjo moderniai įrengtas III aukštas, viešos erdvės, mokinių darbai, Padėkų bei Pirmūnų galerijos.

Vėliau kolegės dalinosi gerąja patirtimi iš kvalifikacijos tobulinimo renginių: Tytuvėnų g-jos Mockaičių skyriaus socialinė pedagogė Regina Kasparavičienė perteikė žinias iš tarptautinės konferencijos „Pagalba vaikui ir šeimai: galimybės, iššūkiai, perspektyvos“, Tytuvėnų gimnazijos socialinė pedagogė Lina Gečienė dalinosi įspūdžiais iš respublikinės socialinių pedagogų stovyklos ,,Kurk, dalinkis, tobulėk – 6“.

Būrelio pirmininkė Dalia Orlakienė ir Kelmės specialiosios mokyklos socialinė pedagogė Asta Trijonienė pristatė šalies socialinių pedagogų kurtų priemonių, užsiėmimų ir renginių aprašų parodos ,,Kuriame ir dalinamės“ metodinį leidinį.

Pristatyta ir apibendrinta 2018-2019 mokslo metų rajono socialinių pedagogų būrelio veiklos ataskaita, pasidžiaugta nuveiktais darbai ir patirtais įspūdžiais. Atsižvelgiant į būrelio narių nuomonę metodinio būrelio pirmininke pakartotinai išrinkta Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė Dalia Orlakienė.

Ne atsitiktinai renginio organizavimui buvo pasirinktas Užvenčio kraštas. Jis turtingas savo istorija, architektūra, kraštovaizdžiu. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė Dalia pasidalino gerąja patirtimi apie edukacinės ir pažintinės veiklos organizavimą savo ugdymo įstaigoje bei kaip efektyviai pasinaudoti savo krašto turimais lobynais.

Įspūdį paliko ekskursija po Užvenčio dvaro malūno teritoriją, Užvenčio dvaro sodybą, sveikatingumo taką bei muziejų. Dalyvės, susipažino su esančiomis ekspozicijomis, išklausė muziejininkės pasakojimą apie miestelį, žymius jo žmones. Su nuostaba klausėsi Šatrijos Raganos kurto aprašymo – pasakojimo apie spalvotus rutulėlius, kurį skaitė muziejininkė Milda Knyzelienė, o dar labiau susitikimą sušildė muziejininkės dovanoti akmenėliai, kurie primins mūsų susitikimą, bendravimą ir tarpusavio santykį.

Apibendrinant renginį buvo teigiama, kad labai prasmingas dalyvavimas tokiuose susitikimuose-veiklose, tai skatina asmenybės raišką bei socializacijos procesą.