Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas Kelmės SMC

Lapkričio 16-oji – tarptautinė Tolerancijos diena. Šiais metais Tarptautinės Tolerancijos dienos  simbolis – Tolerancijos švyturys. Tolerancija, kaip švyturys saugus kelias laivams, taip ir žmonėms svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, religijos. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė prisijungė prie siūlomos iniciatyvos. Parengė stendą – Tolerancijos švyturys. Dorinio ugdymo, istorijos, lietuvių kalbos ir kitose pamokose diskutavo tolerancijos tema, aptarė nepakantumo, netolerancijos atvejus visuomenėje, analizavo kokias žiaurias pasekmes gali sukelti priešiškumas kitam, kitokiam. Moksleiviai kūrė simbolinius švyturius, ant jų rašė savo mintis, jomis papildė stendą. Tikimės, kad tolerantiškas mūsų bendruomenės elgesys mus lydės kiekvieną dieną.