Technologijų brandos egzaminas

Kovo 29 d. Kelmės SMC mokiniai laikė technologijų brandos egzaminą. Vertinimo komisijos pirmininkė V. Barauskienė pasveikino su BE pradžia, palinkėjo gero starto.

Vertinimo komisijai pristatyti 26 mokinių kūrybiniai darbai.  Mokiniai pasakojo apie  idėjas,  kaip jiems sekėsi įgyvendinti tikslus ir uždavinius.  Visi liko patenkinti  rezultatais, kurie išties džiugino akį. 

Technologijų mokytoja D. Vaičiulienė pasidžiaugė mokinių kūryba, atviru savo kūrinių pristatymu, jų unikalumu.