Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorijos

Pilieti599064_604274486253068_827348461_nškumo ugdymas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ švietimui keliamų tikslų. Strategijoje pateikta sumanios Lietuvos vizija – pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario, sąmoningo piliečio, kūrybingumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi, o ugdymo sistemą siūloma orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą.

Deja, pilietinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose vis dar išlieka pernelyg teorinis. Mokiniai stokoja brandžiam pilietiniam gyvenimui reikalingų veikimo praktikų, gebėjimų įgytas žinias sieti su aktyviu pilietiniu dalyvavimu ir bendruomenei aktualių problemų sprendimu.

Šių metų vasario 15 d. SMC vyko gerosios patirties seminaras „Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorijos“, kurį vedė Jūratė Maziliauskienė, Užvenčio Šatrijos Raganos g-jos istorijos mokytoja metodininkė. Seminare buvo gvildenamos pilietiškumo ugdymo problemos šiuolaikinėje mokykloje, galimi sprendimo būdai. Lektorė pristatė pilietinių iniciatyvų Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje įgyvendinimą, pateikė sėkmės istorijos pavyzdžius, pristatė mokinių darbus.

Seminare buvo akcentuojama, kad pilietinis ugdymas būtų žymiai įdomesnis, jei kuo dažniau  jis vyktų už mokyklinių patalpų ribų,  užsiimant realia veikla, ne besimokant  faktų. Žmonėmis, piliečiais mokomės būti tik per santykį su kitais.