Tobulėkime bendradarbiaudami. Sėkminga pamoka

2020 m. vasario 27 d. Suaugusiųjų mokymo centre vyko ilgalaikės programos „Tobulėkime bendradarbiaudami. Metodinė veikla sėkmingos pamokos link“ Mokytojų kūrybinių dirbtuvių „5i“  seminaras „Tobulėkime bendradarbiaudami. Sėkminga pamoka“.

Renginio pradžioje SMC direktorė D. Razminienė pristatė, kas yra ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ir koks jų apmokėjimas, SMC darbuotojai atsakė į mokytojams rūpimus klausimus.

Diskutuoti apie metodinę veiklą susirinko ne tik keturiasdešimt rajono ugdymo įstaigų mokytojų, administracijos darbuotojų, švietimo pagalbos specialistų, SMC darbuotojų, bet ir Savivaldybės mero pavaduotojas E. Ūksas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja I. Janušienė.

Renginio lektorė Eglė Daunienė, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja, nesidalino jokia teorine medžiaga, ji tiesiog padėjo dalyviams „išsigryninti“ rajoninės metodinės veiklos pliusus ir didžiuosius skaudulius. Auditorijoje vyravo labai darbinga atmosfera – darbas  grupėse, diskusijos, analizė esamos situacijos ir modeliavimas ateities darbų, neformalus bendravimas prie kavos puodelio.

Bendru sutarimu šiemet tobulintinos sritys: 1) problemų sprendimo būdai; 2) neaktyvių mokytojų įtraukimas; 3) patirtinis mokytojų mokymasis; 4) mokytojų gerosios patirties sklaida. Sudarytos darbo grupės plačiau analizuoti minėtas sritis, kurioms vadovauja: J. Gotautienė, Šaukėnų Vl.Pūtvio-Putvinskio g-jos direktoriaus pavaduotoja, R. Skrodenienė, Elvyravos pagr. m-klos direktoriaus pavaduotoja, J. Zaleckienė, Tytuvėnų g-ijos chemijos vyresn. mokytoja, D. Balčiūnienė, IT rajoninio metodinio būrelio pirmininkė.

Dalyviai, atlikę namų darbus ir savirefleksiją, rinksis vėl  – plėtoti, ką turime geriausio metodinėje veikloje ir ką galėtume padaryti, ko neturime.

Mokysimės vieni iš kitų pagal Kūrybinių dirbtuvių „5i“ siekį: IŠGIRSTU, IŠBANDAU, INTERPRETUOJU, IŠDALINU, IŠDRĄSĖJU…