„Tradicinių ir inovatyvių metodų taikymas rusų kalbos pamokose, ugdant mokinių kalbinius gebėjimus“

Gegužės 20 d. SMC vyko gerosios patirties seminaras rusų kabos mokytojams. Lektorės Tytuvėnų gimnazijos  mokytojos Angėlė Ševeliovaitė, Ligita Norkutė.

Geroji darbo  patirtis – tai veiksminga priemonė skatinanti susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas tikslingai parenkant ir naudojant inovatyvius ir tradicinius mokymo(si) metodus, padedančius ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus bei stebint ir  vertinant mokinių pažangą.

Seminaras prabėgo įdomiai ir turiningai. Seminaro dalyviai susipažino su  įvairiais informacijos šaltiniais ir metodų įvairove, kuri praturtina mokymosi aplinką, kurioje lengviau ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus, integruoti įvairių sričių temas, taikyti aktyvius mokymo metodus, išryškinti ir lavinti individualius gebėjimus, mokyti dirbti savarankiškai ir grupėje.