Trečiojo amžiaus universitetas pradeda penktus mokslo metus !!!

Kelmės trečiojo amžiaus universitetas (TAU) spalio antrą dieną pradėjo penktuosius mokslo metus. Į mokslo metų atidarymą Kelmės kultūros centre susirinko daugiau kaip šimtas senjorų. Visus pasitiko Suaugusių mokymo centro metodininkės, kurios kiekvienam dalyviui įteikė naujai sukurtus: TAU emblemą ir studento pasižadėjimą.

Sugiedojus tautišką giesmę, mokslo metų atidarymo šventę dainomis pradėjo Kelmės kultūros centro moterų ansamblis „Melodija“ (vadovė Rasa Štabokienė). SMC direktorė Diana Razminienė pristatė renginio vedėjus: TAU rektorę Aldoną Kvintufelienę ir prorektorių Algimantą Armalį bei naująją TAU koordinatorę Janiną Každailienę.

Senjorus sveikino Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas. Jis pasidžiaugė senjorų gausa ir jų noru savo gyvenimą paversti įdomiu ir pilnaverčiu, dalyvaujant TAU veiklose bei perdavė rajono valdžios linkėjimus būti stipriems ir kūrybingiems. Šventėje dalyvavusi visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė džiaugėsi studentų aktyvumu stiprinant sveikatą ir SMC direktorei įteikė padėką už glaudų bendradarbiavimą ir pagalbą VSB, didinant suaugusiųjų sveikatos raštingumą ir dalyvavimą sveikatinimo veiklose.

Po sveikinimų SMC direktorė Diana Razminienė apžvelgė TAU penkerių metų veiklą išskirdama: 5 svarbiausius ir įdomiausius įvykius, 5 renginius, 5 didžiausius pasiekimus, 5 lektorius ir 5 TAU veiklų kuratorius. Kalbėdama apie 5 aktyviausius universiteto klausytojus, direktorė paminėjo Joną Stabingį, Vitaliją Kučinskienę, Reginą Bogušienę, Laisvutę Verpečinskienę ir Vidą Damanskienę, kurie savo aktyvumu, idėjomis, iniciatyva ir pasiūlymais tik praturtino TAU veiklas ir dar labiau subūrė studentus bendravimui ir bendradarbiavimui. SMC direktorė, kalbėdama apie studentus, paminėjo, kad kasmet jų įstoja per šimtą, bet yra studentų, kurie dalyvauja keliose studijos, tad kasmet TAU studijuoja 300 – 400 studentų.

Baigdama pristatymą SMC direktorė padėkojo rajono valdžiai, kuri palaiko TAU ir iš 23 SMC vykdomų programų finansuoja net 8. Audringais plojimais studentai pritarė šiai padėkai.

Pasidžiaugus gražiai prabėgusiais metais, rektorė A. Kvintufelienė pakvietė vieną aktyviausių studenčių – R. Bogušienę – perskaityti TAU studentų pasižadėjimą, kurį visi dalyviai patvirtino plojimais. Kuratorė J. Každailienė supažindino su 2017-2018 metų veikla, pristatė fakultetus ir programas, informavo, kad šiais mokslo metais TAU fakultetai pasipildė naujomis – finansinio raštingumo ir norvegų kalbos – studijomis.

Mokslo metų atidarymo šventės pabaigoje stebuklus dovanojo iliuzionistas Rolandas Kančauskas, parodęs studentams įspūdingą šou. Naujųjų mokslo metų proga kolegas senjorus sveikino studentė Genovaitė Urbonavičienė, perskaičiusi eilėraštį apie meilę. TAU dėstytojus ir kuratorius pasveikino rektorius ir prorektorius, įteikdami SMC direktorei originalią puokštę ir sveikuolišką pyragą.

Trečiojo amžiaus universitetas tęsia prasmingą savo veiklą ne tik rajono vadovų, SMC darbuotojų, bet ir savanorių dėka, kurie veda užsiėmimus ir skaito paskaitas neatlygintinai.

Kviečiame visus – galinčius ir turinčius kuo pasidalinti su senjorais – rajono gyventojus savanoriauti, ir taip suteikti prasmės savo ir kitų gyvenimams. Trečiojo amžiaus universitetas didžiuojasi studentais, jų veikla, tikisi, kad penkti darbo metai bus tokie pat prasmingi ir įdomūs.

SMC metodininkė Janina Každailienė