Darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų/
etatų skaičius
Tarnybinio atlyginimo koeficientas
Direktorius1-
Direktoriaus pavaduotojas1-
Metodininkas1.5-
Metodininkas16.19
Specialistas0.5-
IT specialistas1-
Sekretorius0.75-
Ūkvedys0.5-
Valytojas1MMA
Socialinis pedagogas0.5-
Bibliotekininkas0.5-
Vyr. tiflopedagogas1-
Mokytojas23.18
Vyr. mokytojas153.63
Mokytojas metodininkas73.89