Formalus ugdymas

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai

Formalaus ugdymo vertinimo sistema

Mokinių priėmimo tvarka

Brandos atestatų dublikatų išdavimo tvarka


Tvarkaraščiai


Pamokų laikas:

1 pamoka – 16.00 – 16.45

2 pamoka – 16.50 – 17.35

3 pamoka – 17.40 – 18.25

4 pamoka – 18.30 – 19.15

5 pamoka – 19.20 – 20.05

6 pamoka – 20.10 – 20.55

7 pamoka – 21.00 – 21.45